Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015Gia đình Đa Minh Việt Nam đã cử hành Lễ Khai mạc Năm Thánh mừng đại lễ 800 năm thành lập Dòng Đa Minh (1216-2016). Một năm toàn xá bắt đầu với những chương trình cụ thể tại các đơn vị trực thuộc như sau:


Tin / Bài mới